Typ pojazdu
Marka
Model
Kategoria
Data zakończenia
Miejscowość
Kategorie ABI

Czym są kategorie ABI

Kategorie ABI są stosowane przez ubezpieczalnie do klasyfikacji pojazdów, które brały udział w wypadkach drogowych.

Od kategorii zależy jaka jest procedura rejestracji pojazdu i czy w ogóle rejestracja jest możliwa.

Wyróżnia się następujące kategorie ABI:

Kategoria Opis Uwagi
A Wartość pojazdu ogranicza się do wartości materiałów, które mogą zostać użyte jako surowce wtórne np. pojazd który uległ kompletnemu spaleniu
B Pojazd przeznaczony do rozbiórki na części zamienne  
C Pojazd może zostać naprawiony, jednak koszty naprawy (włączając VAT) przewyższają jego wartość przed kolizją.  
D Pojazd może zostać naprawiony, zaś koszty naprawy (włączając VAT) nie przekraczają jego wartości przed kolizją.  

Można również spotkać następujące oznaczenia:

Kategoria Opis Uwagi
U Pojazd nie ma nadanej kategorii ABI  
X Pojazd nie jest zarejestrowany jako powypadkowy np.: pojazd odzyskany z kradzieży, bądź nieznacznie uszkodzony

Rejestracja pojazdów, a kategorie ABI

Pojazdy w kategoriach X, U, D oraz C można zarejestrować, natomiast pojazdy w kategorii A i B nie mogą zostać zarejestrowane.

Kategoria Samochód Motor
A Nie Nie
B Nie Nie
C Tak Tak
D Tak Tak
U Tak Tak
X Tak Tak

Rejestracja
Logowanie
Data, godz.
Kurs GBP

Kurs GBP:

Samochody w Polsce
Samochody w Polsce
facebook
Informacja i pomoc

Sprawdzenie anglika w angielskim Centralnym Rejestrze Pojazdów.

Info-Angliki

Pomoc w wyrobieniu dokumentów.

Więcej informacji na www.infoangliki.co.uk