Kategorie ABI

Czym są kategorie ABI

Kategorie ABI są stosowane przez ubezpieczalnie do klasyfikacji pojazdów, które brały udział w wypadkach drogowych.

Od kategorii zależy jaka jest procedura rejestracji pojazdu i czy w ogóle rejestracja jest możliwa.

Wyróżnia się następujące kategorie ABI:

Kategoria Opis Uwagi
A Wartość pojazdu ogranicza się do wartości materiałów, które mogą zostać użyte jako surowce wtórne np. pojazd który uległ kompletnemu spaleniu
B Pojazd przeznaczony do rozbiórki na części zamienne  
S lub C Uszkodzenie strukturalne.  
N lub D Uszkodzenie niestrukturalne.  

Można również spotkać następujące oznaczenia:

Kategoria Opis Uwagi
U Pojazd nie ma nadanej kategorii ABI  
X Pojazd nie jest zarejestrowany jako powypadkowy np.: pojazd odzyskany z kradzieży, bądź nieznacznie uszkodzony

Rejestracja pojazdów, a kategorie ABI

Pojazdy w kategoriach X, U, N, D, S oraz C można zarejestrować, natomiast pojazdy w kategorii A i B nie mogą zostać zarejestrowane.

Kategoria Możliwość rejestracji
A Nie
B Nie
S lub C Tak
N lub D Tak
U Tak
X Tak