Zmiany terminu wyrobienia dowodu V5C

27.04.2020

Szanowni Klienci, 
W zawiązku z zarządzeniami administracji brytyjskiej informujemy, że termin wyrobienia dokumentów V5C może wydłużyć się o czas nieokreślony. Z uwagi na obecną sytację epidemiologiczną pierwszeństwo spraw urzędowych mają pracownicy pierwszego kontaktu, niezbędni do poprawnego funkcjonowania życia społecznego (służba zdrowia, służby mundurowe). Przepraszamy za opóźnienia, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji.